Polityka prywatności

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@biodo24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO w celach marketingowych i reklamowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b i lit. f RODO tj. w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji celów statutowych Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej tj. popularyzacji działań Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej oraz promocji wydarzeń kulturalnych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności. W odniesieniu do przekazanych danych Dotpay sp. z o.o. staje się ich administratorem. Odbiorcami danych w postaci wizerunku mogą być użytkownicy strony internetowej Administratora oraz profili Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej na portalach społecznościowych, odbiorcy drukowanego portfolio.
  5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych uczestników wydarzenia do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych umieszczonych na profilach Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej portali typu Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php, portalu Youtube - https://policies.google.com/privacy , portalu SnapChat - https://www.snap.com/pl-PL/privacy/privacy-policy/, portalu TikTok - https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl
  6. Dane osobowe będą przetwarzanego czasu realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wycofania zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Użytkownik posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.
  8. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących osoby, której dane dotyczą danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl